Inbjudan att ansöka om integrationsbidrag för 2017

Socialnämnden inbjuder föreningar med anknytning till Markaryds kommun att ansöka om integrationsbidrag. Inbjudan riktar sig till föreningar med verksamhet inom socialnämndens ansvarsområde: äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg.
Socialnämndens integrationsbidrag ska stimulera civilsamhällets arbete med integrationsfrämjande insatser.
Sammantaget finns det 75 000 kr att ansöka om.
Ansökan ska innehålla en beskrivning utifrån hur arbetet främjar integration samt ansökningsbelopp.
Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 augusti. Ansökan skickas till Socialförvaltningen,
Box 74, 285 22 Markaryd. Kontaktperson är Christine Jönsson, 0433-720 88.

Johan Rutgersmark
Förvaltningschef

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-05-12
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2017-05-12