Höga vattenflöden

Du har ansvar att skydda din egendom och att bekosta åtgärder som kan förebygga eller begränsa olyckor. Om ditt hus, din trädgård eller källare ligger i farozonen för översvämning har du en skyldighet att försöka förebygga skador.

Kommunen följer kontinuerligt läget och har beredskap för att hantera förhöjda vattennivåer som kan påverka samhällsviktiga funktioner.

Privatpersoner och fastighetsägare
Se över golvbrunnar och gör det möjligt att stänga dem så att vatten inte kommer in bakvägen genom avloppet.
En dränkbar pump är bra att ha till hands om olyckan ändå skulle vara framme.
Förbered för att bygga en skyddsvall mot stigande vatten och skydda din fastighet. En tät plastduk över sandsäckar eller någon storts ställning kan fungera.

Markägare och lantbrukare
Håll åar fria från fallande träd, upplagda båtar, bryggor och annat som kan skapa problem vid till exempel låga broar och dammar.
Säkerställ att ensilagebalar ligger på ett betryggande avstånd från vatten.
Djurägare bör tänka på vad eventuella översvämningar kan innebära för djuren.
Kontakta i första hand ditt försäkringsbolag för hjälp.

Egen brunn och enskilt avlopp
Drick inte vatten som är färgat eller har en främmande lukt och smak. Om du väljer att använda ditt egna vatten bör du koka det innan användning, även ett par dagar efter att översvämningen är över.

När vattennivån har stabiliserats bör du skicka in vattenprov för analys.
Avloppsanläggningar kan sluta att fungera ändamålsenligt. I vissa fall kan en slamtömning behövas.
Var observant och kontakta en entreprenör om problem uppstår.


Hur ser det ut när det gäller vägarna?
Trafikverket har daglig tillsyn på vägarna och bedömer i dagsläget inte någon fara vid någon väg. För att rapportera in fel till Trafikverket ring 0771-921 921.
För eventuellt översvämmade källare ligger ansvaret hos den enskilda fastighetsägaren.
Hur du som privatperson skyddar din fastighet från översvämning?
Krisinformations webbplats om hur du kan förbereda dig för översvämning.
DinSäkerhet.se finns information om hur du kan skydda din fastighet från översvämning.
SMHI: s hemsida kan du följa vädret och ev. varningar som råder där du bor. Välj ort i sökfältet.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-01-08
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2018-01-08