Fritid

Verksamheterna fritid och kultur utgör en gemensam enhet, med placering i Markaryds Kulturhus.

Huvudsakliga ansvarsområden för enheten är; kultur, bibliotek, fritids- och föreningsverksamhet, föreningsbidrag, idrott, fiske, ungdomsfrågor samt kommunens badanläggningar. Politiskt sett sorterar hela verksamheten under Utbildnings- och Kulturnämnden.

Postadress: Markaryds Kommun, Kultur- Fritid, Box 74, 285 22  Markaryd.
Besöksadress: Markaryds Kulturhus, Kungsgatan 1, 285 31  Markaryd.

Klicka här för att komma till kontaktpersoner

Tjänstegaranti för fritids- och kulturenheten

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2010-04-14
av Tord Gustafsson
Senast uppdaterad 2017-02-01