Förtydligande: Snöröjning norra delen av kommunen

Det är en entreprenör som sköter snöröjningen i Strömsnäsbruk. Markaryds kommun har påtalat bristerna i snöröjningen i Strömsnäsbruk för entreprenören så de är informerade om problemet.

Entreprenören började snöröja vid klocka 03 i natt och kommer köra tills det är klart. 

Det är en annan entreprenör som har snöröjningen i Traryd. Markaryds kommun har påtalat bristerna på samma sätt där. Entreprenören var klar med snörröjningen i halva Traryd klockan 11 idag och kommer bli klar under dagen.

Markaryds kommun har totalt fem entreprenörer samt egen personal som snöröjer och halkbekämpar.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-12-15
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2017-12-15