Projekt Fixartjänst för IT-frågor avslutat

Projektet Fixartjänst för IT-frågor är avslutat sedan den 25 februari.  Vi tackar Andrej Ristovski för ett väl utfört arbete!
Nu kommer projektet att utvärderas och därefter avgörs det om projektet ska fortsätta i någon form i framtiden.
Det går alltså inte boka upp denna tjänst längre förrän utvärderingen är klar och ett beslut är fattat.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-03-01
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2018-03-01