FAR publicerar ofullständig undersökning

Under den pågående politikerveckan i Almedalen redovisar FAR (branschorganisationen för Sveriges auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter) hur hållbar de olika partiernas politik är i praktiken utifrån ”FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030”. Åtta kommuner, där vardera av riksdagspartierna är starka på lokal nivå, har granskats. Vid den redovisning som FAR presenterat under Almedalsveckan rankas Markaryd på sjätte plats i mätningen.

 
Vid redovisningen av Markaryds resultat i onsdags visade det sig att FAR i sin undersökning inte tagit med kommunens kvalitetsuppföljning, vilken är en viktig del av kommunens bokslut. Här finns t ex all måluppföljning, miljöbokslut, barnbokslut samt resultat från kommunens kvalitet i korthet, synpunktshanteringen och tjänstegarantierna.
 
FAR uppger i sin beskrivning av metodiken bakom undersökningen att ”granskningen har gjorts utifrån material som tillhandahållits genom dialog med registrator eller som funnits tillgängligt på kommunernas hemsidor.”
 
Kommunens kvalitetsredovisning liksom resultatet från ett stort antal granskningar och uppföljningar finns publicerade öppet och transparent på Markaryds kommuns hemsida.
 
När detta blivit uppenbart svarar FAR:s förbundssekreterare Dan Brännström ”att kommunen inte skickade den till oss när vi efterfrågade bl.a. årsredovisningshandlingar.” Något svar på frågan om FAR inte tillämpar sin redovisade metodik att även granska material som funnits tillgängligt på kommunens hemsida har Markaryds kommun ännu inte fått något svar.
 
Däremot har FAR genom sin förbundssekreterare Dan Brännström svarat att man inte kommer att korrigera resultatet av granskningen för Markaryds kommun. Detta, eftersom man grundar undersökningen på det material som kommunernas registratorer skickat in till FAR.
 
Markaryds kommun tycker det är bra att olika granskningar sker, såväl internt som externt. Detta är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete. 
 
En avgörande förutsättning är dock att granskningen sker på ett korrekt och relevant sätt. I det här fallet anser Markaryds kommun att FAR brustit i sin redovisning och inte kvalitetssäkrat sina uppgifter. Detta får ses som anmärkningsvärt för en branschorganisation som företräder auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter, dvs de företag som granskar kommunernas ekonomi och verksamheter.
Margareta Larsson, tf kommunchef

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-07-08
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-07-08