Ett mer attraktivt centrum

Under våren och sommaren 2012 arbetade en informell arbetsgrupp med deltagare från allmänhet, fastighetsägare, Köpmannaföreningen, kommunen och det övriga näringslivet fram förslag till hur Markaryds centrum kunde göras mer attraktivt.

Det hela presenterades för allmänheten vid ett öppet möte under hösten. Vidare har synpunkter inkommit från Ungdomsinskottet samt medlemsföretagen i Tillväxt Markaryd AB.

I Strömsnäsbruk har ett liknande arbete genomförts de senaste åren, vilket bl a resulterat i den nya parken bakom Folkets Hus.

Här nedan kan du följa det arbete som hittills gjorts samt vad som planeras.

Samlade torgdagar och fler torgplatser. Kommunfullmäktige beslutade i november om mer samlade torgdagar, vilket innebär att det blir torgdagar varje onsdag och fredag samt sista lördagen i varje månad. Öppettiderna förlängs till kl. 18.00 och platserna utökas från nuvarande plats till att gälla torget framför Markaryds Sparbank, Posttorget samt gångbanan i korsningen Kungsgatan och Sjöbergs Lid i Markaryd. De nya reglerna kommer att gälla från 2013.

Belysning. Julbelysningarna längs gatorna i Markaryd och Strömsnäsbruk kommer att bytas ut i Markaryds centrum 2012 och i Strömsnäsbruk 2013. Klart i Markaryd (i takt med att den nya belysningen levereras) 2012 och i Strömsnäsbruk 2013.

Förbud mot genomfart av obehörig, tung trafik genom centrum. Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt att Trafikverket inför ett förbud mot genomfart av obehörig, tung trafik utmed Drottninggatan/Hässleholmsvägen. Om Trafikverket går med på detta, kommer kommunen att införa samma bestämmelse utmed Järnvägsgatan. Förslag är under utarbetande. Klart 2013.

Mobil scen. En mobil scen kommer att byggas och som kan användas vid mindre scenarrangemang i hela kommunen. Klart till vårmarknaden 2013.

Långlördagar. Ett samarbete mellan Köpmannaförening, kommun och övrigt näringsliv för fler aktiviteter i centrum. Start 2013.

Fler soffor och papperskorgar i centrum. Klart våren/sommaren 2013.

Evenemangsskyltar vid infarterna. Tillväxt Markaryd tillsammans med Markaryds kommun kommer att uppföra evenemangsskyltar utmed infarterna till Markaryds centrum, i Strömsnäsbruk samt i Traryd. Detta sker för att marknadsföra större arrangemang i kommunen som t ex marknader, konserter och festivaler mm. Klart våren 2013.

Tågstopp. Stationsområdet byggs om för inför att ”Pågatågstrafiken” startar. Två nya perronger uppförs (för att senare också möjliggöra trafik mot Halmstad) och en gångbro uppförs mellan det gamla stationshuset och kiosken (som är privatägda). Klart december 2013.

Planteringar vid infarter och i centrum. Markaryds kommun har genom avtal med Trafikverket övertagit skötseln av rondeller mm i Markaryds centrum för att höja kvalitén och skötseln av dessa områden. Fler områden kommer att övertas efter hand. Klart 2013.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2012-11-30
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-04