Sök

Ett avstamp mot framtiden

Stort tack till barn, elever, personal och ledning för fantastiska prestationer under läsåret. Hoppas Ni alla får en skön och avkopplande sommar!

Vi lägger ett läsår av intensivt utvecklingsarbete tillhanda och fördjupar samtidigt planeringen inför kommande utmaningar.

En spännande del framöver är digitaliseringen av våra verksamheter, vilken kommer att ske successivt genom nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet. Ett led i detta arbete och vår utveckling samt ambition med att informera och engagera är vår nystartade instagramsida. På denna kommer vi inom utbildnings- och kulturförvaltningen med enkla medel som bild, film samt korta texter att informera och förmedla tankar samt visioner kring vårt viktiga arbete.

Genom utveckling av struktur, kultur och ledarskap kommer vi att nå våra höga förväntningar och mål även kommande läsår.

Välkomna att följa vårt fortsatta gemensamma utvecklingsarbete genom instagram;

www.instagram.com/markarydskommunukf

Med vänlig hälsning

Lars-Ola Olsson

Utbildningschef

GTranslate

Artikel skapad 2017-06-08
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-06-16