Eldningsförbud i hela Kronoberg

 
Länsstyrelsen har beslutat om generellt eldningsförbud i Kronobergs län. Hög brandrisk råder i skog och mark.

Eldningsförbudet gäller från 18 maj 2018 och tills vidare.
   
Läs mer här

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-05-18
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2018-05-30