Sök

Ekonomiskt bistånd, sommaren 2017

Information från socialförvaltningen

Ekonomiskt bistånd under studieuppehåll eller avslutade studier sommarn 2017

För att Du skall vara berättigad till ekonomiskt bistånd skall Du som studerar i God tid söka arbete. Detta innebär att Du redan i mars månad måste börja söka arbeten för att kunna vara berättigad till ekonomiskt bistånd under sommaren.

Det räcker inte att söka arbete på den ort där Du bor, utan du måste också söka inom pendlingsavstånd.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd bedömer vi bl. a . om Du varit aktivt arbetssökande. Med aktivt arbetssökande menas att du söker alla arbeten Du har utbildning för eller erfarenhet av och möjlighet att klara av, minst 1 arbete/vecka.

Du skall vara inskrivne på Arbetsförmedlingen och ta emot det stöd som erbjuds dig där.

I samband med ansökan om ekonomiskt bistånd skall Du skriftligt redovisa de arbeten som Du sökt.

Socialförvaltningen i Markaryds kommun

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-03-09
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2017-03-09