Egen brunn för dricksvatten?

När tog ni prover på ert dricksvatten senast?
Livsmedelsverket rekommenderar att man regelbundet analyserar vatten från den egna brunnen, minst vart tredje år om brunnen förser en eller två familjer med vatten och en gång per år om brunnen förser många hushåll med vatten.

Om man har eller har haft problem med brunnsvattnet är det lämpligt att testa vattnet oftare. Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit.

Miljö- och byggenheten i Markaryds kommun kan ge dig råd om brunnen och ditt dricksvatten. Kommunen erbjuder privatpersoner analys av sitt brunnsvatten till reducerat pris. Det är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete samtidigt som miljö- och byggenheten, via kopior på analysrapporten, får en aktuell bild av grundvattenkvaliteten i kommunen. Var rädda om ert dricksvatten!

Läs mer här om tex. beställning av provtagningsmaterial.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-05-27
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-04-23