Budgetunderlag för 2017

Den 9-11/3 åker kommunens centrala ledningsgrupp till Ästad Vingård , som ligger öster om Varberg, för att gemensamt arbeta fram ett budgetunderlag för politiken att besluta om.
Deltagare är; kommunchef Svante Melander, kanslichef Margareta Larsson, ekonomichef Annika Borling, personalchef Göran Elgmark, teknisk chef Lennart Hägelmark, socialchef Johan Rutgersmark, den tillträdande utbildnings- och kulturchefen Lars-Ola Olsson samt näringslivschef Bengt Göran Söderlind.
Förläggningen sker i två stugor (alltså inte på själva hotellet). Kostnaden för mat, konferenslokaler och boende är 25. 809 kr., vilket ungefärligen blir 3.200 kr/per person.
Namnet till trots ingår inga alkoholhaltiga drycker.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-03-08
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2016-03-08