Bredbandsinformation

Som alla känner till och säkert märkt har det under 2016 byggts ett helt nytt fibernät i våra fyra tätorter, ett ”öppet nät” som klarar av framtidens kommunikation. Det är Telia med sin nätägare Skanova som byggt, äger och förvaltar detta nät. Lite av byggandet återstår och blir klart nu under kommande vår.
Återställningsarbetena som Peab utför blev tyvärr inte klara som planerat under hösten 2016 och kommer att starta så fort asfaltverken producerar asfalt igen.
Telia ska enligt sin planering starta en eftermarknads kampanj i tätorterna under året, dock finns inte något datum klart för detta än.

>> Öppen fiber från Telia

Post och Telestyrelsens (PTS) statistik har precis redovisats där vi kan konstatera att Markaryds kommun öket mest i Sverige under 2016 (tillgång till bredband över 100 Mbit/s) och som nu fortsätter på landsbygden med full fart. Kommunen har i skrivande stund nästan en 50 % täckning av samtliga fastigheter. Se hela rapporten

Markaryds fantastiska fiberföreningar
Hannabads fiber bygger för fullt, dock med ett litet ”stando” då Trafikverket tyvärr ligger långt efter med sina tillstånd för att få nyttja deras vägområden. Föreningen var de som först lyckades med sin ansökan att få statligt stöd och som gjort fiberbygget möjligt. I skrivande stund har cirka 6 mil av de totala 6,5 milen byggts. Noden (teknikbyggnaden) är på plats och är under uppbyggnad av all den teknikutrustning som behövs för att tända upp nätet. Föreningen har som målsättning att hela nätet ska vara igång efter sommaren 2017.

>> Hannabads fiberförening

Fiberföreningarna Markaryd Öst och Väst har gått en liten annan väg där man under sommaren 2016 gjorde en överenskommelse med kommunikationsföretag Zitius om övertagande av ansökningarna. Detta innebar att även Zitius lyckades få statligt stöd för byggande av de båda områdena i öst och väst. Zitius är de som bygger, äger och driver dessa nät. Föreningarna kvarstår under byggtiden för att hjälpa till med anslutningsavtal, markavtal m.m. Även här har föreningarna gjort ett fantastiskt förarbete och tillsammans med Hannabads fiber har landsbygden i vår kommun tilldelats strax över 40 miljoner i stödpengar av Länsstyrelsen.
Zitius har upphandlat entreprenör Peab som just nu detaljplanerar dessa fiberområden.
För de som inte har bestämt sig för anslutning ”går snart tåget” vilket innebär att det blir dyrare att efteransluta sig.

>> Zitius hemsida
>> Tjänsteleverantörer i Zitius öppna nät
>> Föreningsinformation
 
Markaryds Norra område (se karta) som är en intresseförening har beslutat sig för samarbete med Zitius som nu snart är klara med att skicka in sin stödansökan till Länsstyrelsen. Nästa datum för besked om stödpengar ännu inte fastställt, det är Jordbruksverket som styr detta efter besked från EU.

Här är det också väldigt viktigt att anmäla sitt intresse eller skriva avtal om anslutning för att öka möjligheten till statligt stöd, som är en förutsättning för att fiberbygget ska bli av.

Markaryds kommun har som målsättning att 98% av hushållen, företagen och arbetsställen ska ha möjlighet till bredbandsanslutning om minst 100 Mbit/s och att minst 80 % har valt att ansluta sig senast 2020. I den takt kommunen har byggt och kommer att bygga ut ser vi väldigt hoppfullt och positivt på att dessa mål kommer infrias.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-03-28
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2017-09-06