Beläggningsarbete

Det kommer utföras beläggningsarbete utmed Västergatan i Markaryd, från kyrkan till brandstationen, från och med onsdagen den 15/8. Under vecka 37 kommer asfaltläggning påbörjas. Det kan komma att bli begränsad framkomlighet.

En körbana av vägen kommer att vara tillgänglig hela tiden.

Vid frågor kontakta Ellenor Jacobsen, enhetschef VA/Gatuenheten eller arbetsledare gatuavdelningen via kommunens växel 0433-720 00

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-08-16
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2018-08-16