Avgiftskontroll

Har du betalat rätt barnomsorgsavgift?

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Därför går Markaryds kommun igenom avgifter som betalats in under 2015. De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Genomgång för rättvisa
De flesta har betalt rätt avgift och kommer därför inte beröras. Om det visar sig att den inkomstuppgift, som du har anmält till 24sju under 2015, har varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten innebär det att kommunen i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka barnomsorgsavgift. Det kommer skickas hem mer information till berörda familjer.
Dessa genomgångar genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Frågor/Information
För mer information, se www.markaryd.se/avgiftskontroll
Vid frågor, maila barnomsorg@markaryd.se eller ring 0433-738 42 från och med 2017-09-04. Telefontid måndag, onsdag och fredag kl 10.00-12.00.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-08-02
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-08-02