Avgiftsfri färdtjänst för skolungdomar

Under sommarlovet genomförs i Kronoberg, med hjälp av statliga medel, en satsning som innebär att ungdomar kan resa utan avgift med kollektivtrafiken. Regionstyrelsen fattade beslut i ärendet den 17 april 2018.

Erbjudandet riktar sig till elever som lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Erbjudandet ska även rikta sig till elever i specialskolan som lämnar årskurs 10.

Markaryds kommun finansierar sedan tidigare fria bussresor inom kommunen för de ungdomar som är skrivna i Markaryds kommun.

Det stöd som kanaliseras via Region Kronoberg kommer även att omfatta skolungdomarna i Markaryds kommun, vilket innebär att Regionens satsning på fria sommarlovsresor kan nyttjas av målgruppen i Markaryds kommun.

Detsamma kommer att gälla de ev ungdomar som har färdtjänst, men då med Markaryds kommun som finansiär.

Läs beslutet här

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-05-30
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-06-01