Årlig rapportering av köldmedia - senast 31 mars

Det finns köldmedier som innehåller miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.
Glöm inte att skicka in din årsrapport för köldmedia senast 31 mars för föregående års förbrukning av köldmedier till miljö- och byggenheten.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-03-12
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2018-03-12