Angående Golfresorten i Traryd

Med anledning av de olika uppgifter som ibland görs gällande vad gäller kommunens ekonomiska åtagande i golfresort-projektet i Traryd, har kommunstyrelsens arbetsutskott begärt att få en redovisning av nedlagda kostnader och ersättningar.
 
Markaryds kommun redovisar här samtliga kostnader och intäkter för golfprojekten mellan 2008 och 2016.
 
Kommunens kostnader har sammanlagt varit 11,7 miljoner, varav 700.000 kr. är en fordran på Traryd Golf Resort AB (för avgrävd fiber samt av bolaget ej inbetald stämpelskatt). Dock redovisas inte nedlagd arbetstid som gjorts av ordinarie personal.
 
Kommunens intäkter under samma tidsperiod har varit 29,8 miljoner kr.
Sammanlagt har Markaryds kommun skattebetalare alltså ”tjänat” 18,1 miljoner på golfprojekten.
 
Det har varit en stor politisk enighet bakom alla beslut liksom kring det faktum att kommunen och skattebetalarna inte ska stå någon ekonomisk risk i projektet.
 
Trots detta hade vi på Markaryds kommun hellre sett att det skapades fler arbetstillfällen och bättre underlag för service i kommunens norra del.
Mkr Ersättning Kostnader
Bankgaranti kontant ersättning DK Nordic AB 5,2
Projektkostnader 0,6
Bankgaranti ersättning i mark DK Nordic AB 10,4
Köp av mark
10,4
Försäljning till Traryd Golf Resort AB kontant ersättning 14,2
Stämpelskatt* 0,6
Kostnad fiberavgrävning* 0,1
Summa 29,8 11,7
* Dessa kostnader har fakturerats Traryd Golf Resort AB

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-05-11
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-05-24