Vård och stöd

Välkommen till hemsidan för vård och stöd!

Här finns information om socialt stöd och omsorg för barn, vuxna och äldre. Det gäller det stöd som socialförvaltningen kan ge till barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.
Snabblänkar till några områden hittar du här:
Barn och unga

Ekonomiskt bistånd

Funktionsnedsättning

Äldrestöd

"Inom socialnämndens verksamheter skall människor mötas med respekt, värdighet och gott bemötande.

Detta tillsammans med gällande lagar och förordningar, skall utgöra basen för medborgarnas kontakt med socialnämndens verksamheter" 

I Markaryds kommun är vi igång med "Kompiskort". Detta kort skall ge människor med funktionsnedsättning ett större urval på aktiviteter och därmed också höja livskvalitén. I korthet innebär det att den funktionsnedsatte betalar full entré vid arrangemang och aktiviteter som ingår i utbudet och kompisen går fritt in på detsamma.

Från den 1 november 2014 utför Taxicentralen i Kristianstad AB riksfärdtjänstresorna för kommunens invånare som har beviljats sådan resa.

Ansökan om riksfärdtjänstresa görs som tidigare hos kommunens färdtjänsthandläggare på tel 0433-72 000.

Markaryds kommun söker familjehem och kontaktfamiljer/personer som vill bli betydelsefulla personer i ett barn/ungdoms liv. Uppdragen är en givande, omtumlande, spännande och utmanande resa tillsammans med ett barn 0-18 år.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonSocialchef
Johan Rutgersmark
0433-72033
Sida skapad 2010-04-13
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2018-02-01