Vård och stöd

Välkommen till hemsidan för vård och stöd!

Här finns information om socialt stöd och omsorg för barn, vuxna och äldre. Det gäller det stöd som socialförvaltningen kan ge till barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.
Snabblänkar till några områden hittar du här:
Barn och unga

Ekonomiskt bistånd

Funktionsnedsättning

Äldrestöd

Nu har Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting presenterat årets rapport i undersökningen Öppna Jämförelser. Rapporten handlar om kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv. Markaryds kommun fick mycket goda resultat i undersökningen.

I broschyren Säkerhet i vardagen – Tips och råd på äldre dar! har vi samlat goda råd om hur man själv kan förebygga fallolyckor, bränder, trafikolyckor, förgiftning, felhantering av läkemedel och kemikalier och risken att utsättas för brott. Broschyren är lämpad som studielitteratur för de som vill läsa om säkerhet i studiecirkelform.

Markaryds kommun har tagit emot ett antal nyanlända personer. Dessa är i behov av möbler och husgeråd.

Vill du hjälpa till genom att skänka möbler och husgeråd? Då kan du vända dig till Björn Bergvall telefon växel 0433-720 00, så förmedlar han vidare till de nyanlända.

Markaryds kommun söker familjer som är intresserade av uppdrag som stödfamilj för barn.

Vår målgrupp är barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar, som på grund av sin funktionsnedsättning beviljats bistånd i form av korttidsvistelse hos stödfamilj av LSS-handläggare.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonSocialchef
Johan Rutgersmark
0433-72033
Sida skapad 2010-04-13
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2017-10-10