Socialförvaltningen

Socialnämndens värdegrund
Inom socialnämndens verksamheter skall människor mötas med respekt, värdighet och gott bemötande. Detta, tillsammans med gällande lagar och förordningar, skall utgöra basen för medborgarnas kontakt med socialnämndens verksamheter.

Vi arbetar för att hålla en tydlig servicenivå med rätt kvalitet där du möter kunnig och vänlig personal som respekterar dig och dina synpunkter. 

Har du synpunkter, klagomål eller förbättringsförslag på vår verksamhet så kan du lämna detta i vårt synpunktshanteringssystem "Säg vad du tycker".

Klicka här för att komma till ett formulär att fylla i!

Det går naturligvis också bra att ringa till oss eller skriva ett brev med dina synpunkter.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonSocialchef
Johan Rutgersmark
0433-72033
Sida skapad 2010-03-09
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2017-03-14