Rehabilitering

Vad innebär kommunal rehabilitering?
I Markaryds kommun bedrivs rehabilitering i hemmet under ledning av sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. Träningen utgår från en individuell vårdplan som sjukgymnast/arbetsterapeut gör upp tillsammans med patienten. Hemrehabilitering innebär målinriktade, tidsbegränsade insatser. Utifrån rehabiliteringsmålen sker behandlingsinsatser samt handledning av berörd hemtjänstpersonal och närstående.

Tidsperiod och kostnad
Rehabiliteringen pågår oftast i tre veckor med en utvärdering efter avslutad behandling. Avgift betalas enligt hemsjukvårdstaxa som är inkomstbaserad. Maxtaxa finns.

Kriterier
Vilka kriterier gäller?
* Vara bosatt i Markaryds kommun
* Nytillkommet rehabiliteringsbehov till följd av sjukdom eller skada, bedömd av sjukgymnast/arbetsterapeut
* Uppfylla kriterierna för hemsjukvård, det vill säga ha ett långvarigt behov av vård och av hälsoskäl inte kunna ta sig till vårdcentral
* Vara motiverad till rehabilitering hemma
* Klara av att under handledning följa instruktioner
* Närstående vara införstådda med vad hemrehabilitering innebär
* Patient och närstående tackar ja till hemrehabilitering

Vill du veta mer?
Ring sjukgymnast på telefonnr: 0433-723 70 eller 723 77
Ring arbetsterapeut på telefonnr: 0433- 723 72, 723 73 eller 723 74
Telefontid måndag - fredag, kl 08.00 - 09.00

Skicka e-post: soc@markaryd.se

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonEnhetschef sjuksköterskegruppen
Kristina Davidsson
0433-74602
Sida skapad 2014-04-23
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2017-09-12