Krisstöd

Kommunledningskontoret har det övergripande ansvaret för Krisstöds-gruppen i Markaryds kommun. Socialtjänsten ansvarar för ledningen av gruppens arbete.

Krisstöds-gruppen består av räddningspersonal, sjukvårdspersonal och polis i omhändertagandet av skadade, närstående eller på annat sätt drabbade vid större olyckor i kommunen. Krisstöds-gruppen kallas in av kommunens räddningsledare när denne bedömer att samhällets ordinarie myndigheter/ vårdgivare inte räcker till för att bistå människor i akut nöd. Ring 112 för att nå räddningsledare.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2011-04-15
av Marianne Abrahamsson
Senast uppdaterad 2015-06-24