Missbruk

5 kap § 9 Socialtjänstlagen
Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.
Du som är orolig för din konsumtion av alkohol eller använder droger, eller du som är anhörig till någon som är missbrukare, är välkommen att kontakta oss på socialtjänsten.
Ansökan
Du kan kontakta oss för att göra en ansökan om behandling för missbruk. Enklast att göra detta är att ringa på telefontid, vardagar mellan 9 och 10 via växeln 0433-720 00, och be att få prata med en vuxenhandläggare (socialsekreterare). En ansökan leder alltid till en utredning för att ta reda på vilket behov Du har och vilken form av behandling som kan bli aktuellt.
 
Anmälan
Ibland kan man som anhörig eller närstående, granne eller som medmänniska bli orolig för att någon i ens närhet håller på med alkohol eller droger. Du kan då göra en anmälan till socialtjänsten. Utifrån anmälan görs en bedömning och personen erbjuds stöd och hjälp. Du kan vara anonym.
Behandling
Behandling gällande missbruk ser olika ut. Du kan få behandling på hemmaplan genom öppenvårdsinsatser. Vi arbetar med MI-Motiverande samtal, ÅP- Återfallsprevention, HAP- Haschavvänjningsprogrammet och CRA- Community reinforcement Approach.
Ibland kan behovet vara att komma till behandlingshem. Utifrån dina behov matchas lämplig behandling.
Råd och stöd
Hos oss kan du få rådgivning kring frågor som rör alkohol och narkotika. Rådgivningen sker under 3 samtal och är kostnadsfri. Vi erbjuder också drogtestning. Rådgivningssamtalen och drogtestningen sker under sekretess och utan journalföring, anmälningsskyldighet gäller.
Du kan också få svar på frågor via telefon, mail och via Facebook.
 
Anhörigstöd
Vi erbjuder anhörigstöd till dig som är anhörig eller närstående till någon som missbrukar.

Lättläst om unga och vuxna!

Lättläst hos Socialstyrelsen!

Alla invånare i Kronoberg ska ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård. Därför öppnar regionen, tillsammans med länets kommuner, en ny mottagning med placering i både Växjö och Ljungby.

Andra språk/Other Languages

MiD_facebook

MidH - Markaryds initiativ för din hälsa, är en sida som drivs i drogförebyggande syfte av öppenvården i Markaryds kommun.

KontaktpersonVerksamhetschef IFO
Inger Ohlin
0433-72046

 

Sida skapad 2010-08-17
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2017-11-13