Integrationssamordning

Markaryds kommun jobbar hårt för att alla som kommer till vår kommun ska få samma möjligheter att bli en viktig del i vårt samhälle. Det ska vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun.
Så länge en person är asylsökande, vilket innebär att personen väntar på beslut om uppehållstillstånd, så är det Migrationsverket som har ansvaret.

När man har fått uppehållstillstånd måste man kontakta Skatteverket och Försäkringskassan för att folkbokföra sig och registrera sin försäkringstillhörighet. Därefter är det viktigt att man tar en kontakt med Arbetsförmedlingen för att få en etableringsplan.
Etableringsplanen, där fokus ligger på språk och arbete, gör Arbetsförmedlingen tillsammans med den nyanlända. Kommunen kan också vara med vid planeringen. Kommunen samarbetar även i övrigt med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter för att på bästa sätt stötta och hjälpa.

Kommunen erbjuder
• Praktiska råd i samband med bosättning
• Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
• Svenskundervisning för vuxna och annan vuxenutbildning
• Samhällsorientering
• Hjälp inom det sociala området.
• Övrig kommunal verksamhet och service.
Personer som är intresserade av att delta i samhällsorientering är välkomna att kontakta Integrationssamordnaren eller Flyktingguiden för mer information.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonIntegrationssamordnare
Björn Bergvall
0433-720 45


Flyktingguide
Alaa Almakmal
070-953 15 65
Sida skapad 2018-04-09
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2018-07-05