Vem är ansvarig för asylmottagning?

Ansvarsområden och uppgifter som riktas till asylsökande, det vill säga personer som söker uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, regleras av Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med fler. I huvudsak är det Migrationsverket som ansvarar för asylsökande.

Migrationsverkets ansvar och uppgifter

• Boende till asylsökande som inte väljer eget boende
• Ekonomiskt bistånd, dagbidrag
• Beviljar undantag från krav på arbetstillstånd
• Organiserad sysselsättning
• Anvisar kommuner ensamkommande barn
• Beslutar om och betalar ut statliga ersättningar till kommuner och landsting
• Tar emot, handlägger och beslutar om asylansökan

Kommunens ansvar och uppgifter

• Förskola och grundskola
• Gymnasieskola som påbörjas innan 18 års ålder
• Boende och omsorg för ensamkommande barn
• Kommunens överförmyndare förordnar god man till asylsökande ensamkommande barn

Landstingets/regionens ansvar och uppgifter

• Hälsoundersökning
• Vård och tandvård vid akut behov
• Vård och tandvård utan begränsningar till minderåriga asylsökande

Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter

Asylsökande kan skriva in sig på Arbetsförmedlingen men inte ta del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter

Tecknar överenskommelser med kommuner om mottagande av ensamkommande barn och unga.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2016-06-14
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-12-07