Boenden

Servicelägenhet

För dig som klarar att bo själv finns servicelägenheter på Mellangård i Markaryd.

Särskilt boende

Du  med behov av vård och omsorg kan efter ansökan och individuell bedömning få särskilt boende.

Du kontaktar biståndshandläggare som utreder din ansökan. Om du beviljas särskilt boende så har du rätt till sådant inom 3 månader från ansökningsdagen.

Har du några frågor kan du titta i vår broschyr eller så är du välkommen att ta kontakt med en biståndshandläggare.

I Markaryds kommun finns följande särskilda boenden:

Ekliden, Sankt Sigfridsvägen 12 A,Strömsnäsbruk telefon 0433-736 01

Fyrklövern, Wennerbergsgatan, Strömsnäsbruk telefon 0433-724 01

Sjögården, Hallarydsvägen 1, Markaryd telefon 0433-721 82

Utsikten, Hansens väg 2,  Markaryd telefon 721 78

Läs mer i broschyren

Särskilt boende

Korttidsvård

Det finns även korttidsvård på våra boenden. Det är till för dem som efter en svår sjukdom eller som under perioder behöver särskilt mycket vård, träning eller rehabilitering.

Värdighetsgarantier

Markaryds kommun har värdighetsgarantier för vad du som medborgare kan förvänta dig av vår personal/verksamhet.

Barnperspektivet
God kvalitet och meningsfull tillvaro
Kosten inom äldreomsorgen
Kosten inom förskola/skola
Trygghet
Värdighet och gott bemötande

Du kan hitta dessa garantier på Markaryds hemsida http://funktioner.markaryd.se/garantier.asp
samt i receptionen i Markaryds kommunhus.

 

 

Andra språk/Other Languages

I Markaryds kommun finns följande särskilda boenden:

Ekliden, Sankt Sigfridsvägen 12 A,
Strömsnäsbruk

Fyrklövern, Wennerbergsgatan
Strömsnäsbruk

Sjögården, Hallarydsvägen 1
Markaryd

Utsikten, Hansens väg 2
Markaryd

KontaktpersonVerksamhetschef
Eva Laub
0433-72051


Biståndshandläggare
Amanda Hult
0433-72423


Biståndshandläggare
Sabina Tuvesson
0433-72334


Biståndshandläggare
Josefin Johansson
0433-72423
Sida skapad 2010-04-16
av Marianne Abrahamsson
Senast uppdaterad 2018-08-21