Välkommen till Markaryds kommuns skolwebb

Här kan du söka information om barnomsorg, till exempel "24sju - barnomsorg på webben" och fritidshem men också om våra förskolor och grundskolor samt vår gymnasieskola (KCM) och vuxenutbildning.

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 1-6 år har reviderats och antagits i utbildnings- och kulturnämnden 2017-04-07. Därmed upphör tidigare riktlinjer att gälla.

De ändringar som gäller efter revidering är att:

- 15-timmars-barn är lediga under skolans alla lov.

- om vårdnadshavare önskar byta förskola så görs en så kallad omplacering under augusti.

Torsdagen den 9 mars beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen.

Tider för läsåret 2017/2018 har fastställts. 
Notera att tiderna skiljer för grundskola och för gymnasieskola.

Grundskola

 

I början av februari skickades det ut anmälningsblankett till blivande förskoleklasselever i Markaryds kommun med erbjudande om att välja plats på en av kommunens skolor.

GTranslate

Kontakt
Markaryds kommun
Utbildings- och kulturförvaltningen
Besöksadress: Drottninggatan 11
Postadress: Box 74
285 22 Markaryd
Telefon: vx 0433-720 00
E-post: ukn@markaryd.se
Personal på förvaltningen.


Hitta lätt

Blanketter för skolan

Läsårstider 2016/2017

Läsårstider 2017/2018
 - Grundskola
 - Gymnasieskola

Försäkring

Kostenheten med matsedel

Organisation

Rösta till Ungdomsinskottet
 

Styrdokument
- Verksamhetsmål
- Verksamhetsplan

Länkar

Skolverket
- Skolinspektionen
- SIRIS/skolors resultat/
- Information till nyanlända

KontaktpersonUtbildningschef
Lars-Ola Olsson
0433-720 77


Biträdande Utbildningschef
Ann-Christin Iv...
070-813 85 31
Sida skapad 2012-03-05
av Kristian Blåsol
Senast uppdaterad 2017-03-03