Mat i förskola/skola

Det är kostenheten i Markaryds kommun som ansvarar för maten inom förskola/skola. Kostenheten i Markaryds kommun ligger under socialförvaltningen och ansvarar för kosten inom skola/förskola och Äldreomsorgen

Vi har i kommunen sex tillagningskök, fyra mottagningskök och levererar mat till sex mindre förskolor.

Vi är 29 personer som är tv anställda
Ansvarig kostchef
Tre områdesansvariga 1:e kockar, 13 kockar samt 12 köksbiträden.

Tillsammans tillagar vi ca 2000 portioner per dag.

Vi arbetar utefter antagen kostpolicy från 2013
Och följer Livsmedelsverkets rekommendationer om bra mat Skolan, Bra mat i förskolan och bra mat för äldre.

Under Hitta lätt till höger hittar du länkar till matsedel, skolmatsapp, kostintyg och blankett för specialkost.

Mat i förskolan - läs här.

Mat i grundskolan - läs här.

Mat i gymnasieskolan - läs här

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKostchef
Eva Niklasson
0433-73603
Sida skapad 2014-09-24
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2017-11-20