Klagomålshantering

Hantering av klagomål 

Skollagen säger att kommuner ska erbjuda skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Markaryds kommuns förskolor och skolor arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete för att erbjuda en så bra verksamhet som möjligt.
Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten är det viktigt att du framför dem. Då bidrar du till att göra verksamheten bättre!

Så här kan du göra

- Vänd dig direkt till någon av enhetens personal.
- Om du inte är nöjd med hanteringen eller av annan anledning inte vill framföra synpunkterna direkt till personalen kan du vända dig till förskolechef/rektor.
- Om du inte vill prata direkt med personal eller chef/rektor kan du använda synpunktshanteringssystemet "Säg vad du tycker" på webben eller lämna dina synpunkter på en särskild blankett som finns på varje förskola och skola. 

Säg vad du tycker

På blanketten "Säg vad du tycker" skriver du ner dina synpunkter. På webben skriver du direkt in i systemet. Vi skickar sedan en bekräftelse på att vi fått din synpunkt. Detta sker inom två arbetsdagar.
I bekräftelsen står vem som ansvarar för att din synpunkt behandlas.
Ärendet utreds och återkopplas till dig inom 10 arbetsdagar.

Dina synpunkter blir en allmän handling

Alla inkomna synpunkter registreras och följs upp. Även dina personuppgifter registreras i vårt datasystem och är - liksom synpunkten - en allmän handling. Detta innebär att synpunkten blir en handling som alla har rätt att ta del av. Förutsatt att den inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas. Tänk på detta när du lämnar din synpunkt.
Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte återkomma till dig med personligt besked.

Publisering av synpunkter

Från och med 1 juli 2016 publiceras inte synpunkter på kommunens hemsida som inkommer anonymt. Övriga publiceras som tidigare och synpunktslämnaren kan sedan, om den vill, välja att vara anonym vid publiceringen.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2015-01-26
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2017-12-27