Klagomålshantering

Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering på förskolor och skolor i Markaryds kommun

Markaryds kommuns förskolor och skolor arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete för att erbjuda en så bra verksamhet som möjligt.
Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten är det viktigt att du framför dem. Då bidrar du till att göra verksamheten bättre.

Så här kan du göra

1. Vänd dig till någon av enhetens personal.
2. Vänd dig till förskolechef/rektor om du inte är nöjd med hanteringen eller av annan anledning inte vill framföra synpunkten till personalen.

3. Om du inte vill prata med personal eller chef/rektor kan du lämna din synpunkt på en blankett som också finns på varje förskola och skola.  

Blanketten skickar du antingen till:

Utbildnings- och kulturförvaltningen
Box 74
285 22 Markaryd
eller
ukn@markaryd

Du kan också använda Säg vad du tycker
I kommunens synpunktshanteringssystem "Säg vad du tycker" skriver du din synpunkt direkt i systemet på hemsidan.

Din synpunkt blir en allmän handling
All inkomna synpunkter och klagomål registreras, blir allmän handling och följs därefter upp på utbildningsförvaltningen. 

Allmän handling innebär att alla har rätt att ta del av handlingen enligt Offentlighetsprincipen förutsatt att den inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Du kan välja att vara anonym. Då kan vi inte återkomma till dig med personligt besked.

Vad händer efter att vi tagit emot din synpunkt?
1. Vi återkopplar till dig att vi tagit emot din synpunkt och vem som handlägger den.
2. Vi återkommer med svar vad som händer efter att vi hanterat den inom 10 arbetsdagar.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2015-01-26
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2018-08-27