Gymnasieskola

Kunskapscentrum Markaryd (KCM) är kommunens gymnasieskola samt vuxenutbildning.

Om oss

Skolan ligger centralt och naturskönt belägen i Markaryds tätort. Skolan har en  50-årig tradition av olika utbildningar.

Gymnasieskolan har Barn- och fritidsprogrammmet, El- och energiprogrammmet, Ekonomiprogrammmet, Naturvetenskapsprogrammmet, Samhällsvetenskapsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt Introduktionsprogrammen.

KCM erbjuder också NIU-fotboll på samtliga gymnasieprogram utom VF-programmet.
Ansökan om NIU-plats görs på särskild blankett. NIU-ansökan

Skolans expedition är också kommunens antagningskansli för gymnasiala utbildningar och vuxenutbildning. Alla ansökningar till dessa utbildningar ska skickas/lämnas till kommunens antagningskansli.

Expedition: 0433-722 08 alt 722 51 kcm@markaryd.se

Rektor
Bennie Söderblom, tfn 0433-722 10
Email: benny.soderblom@markaryd.se 

För mer information om bl a program, inriktningar, regler för bussresor, matsedel, elevinflytande, kvalitetsuppföljningar etc hänvisas främst till nedan hemsida.

Hemsida: www.kcm.se 

Andra språk/Other Languages

Besöksadress:
Järnvägsgatan 28
285 37 Markaryd

Skolexpedition: 0433-722 08, 722 09, 722 25  

Studie- och yrkesvägledare
För gymnasieskolan: Pia Larsson 0433-722 11
pia.larsson@markaryd.se

För vuxenutbildningen: Conny Gustafsson, 0433 -722 51
conny.gustavsson@markaryd.se

Sjukanmälan:
0433-724 26

DOKUMENT

Plan mot kränkande behandling

Läsårsplanering 2018/2019

BLANKETTER

Inackorderingsbidrag

Resebidrag

EXTERNA WEBBADRESSERKontaktpersonRektor Gymnasieskola
Bennie Söderblom
0433-72210
Sida skapad 2010-04-21
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-08-13