Markaryds skolaOm skolan

Högt och centralt belägen med en vacker utsikt över de natursköna omgivningarna ligger Markaryds skola. F-6 bedriver sin verksamhet i helt nybyggda fina lokaler. Skolans idrottshall stod klar hösten 2015 och är toppmodern. Den vidsträckta utemiljön erbjuder allt ifrån lek i skogen till bollsporter på den nya multiarenan. Skolan är även välutrustad med ny teknik. Samtliga klassrum F-3 har en smartboard och i alla övriga klassrum finns en storbildskanon av något slag. Det finns även tillgång till många datorer och iPads. På skolan undervisas eleverna i åldershomogena grupper och elevantalet är ca 580. För våra nyanlända elever finns det tre förberedelseklasser, åk F-3, 4-5 resp. 6-9. Ett arbete med att få Grön flagg har påbörjats. När skoldagen är slut fortsätter många av våra yngre elever sin skoldag på något av skolans fyra fritidshem. Där leker, lär och samspelar vi i de olika miljöerna - inne, ute och i skogen som ligger nära. Gruppen för de äldre fritidsbarnen ges möjlighet att göra studiebesök i vår närmiljö.

Eleven i fokus
Vi sätter eleven i centrum och arbetar för att möta varje elev på dennes nivå. Ledorden för skolan och eleverna är kunskap, trygghet och glädje. Eleverna ges mycket inflytande i den dagliga verksamheten men även genom klassråd, elevråd och matråd.

Föräldrasamverkan
För en lyckad skolgång är en god föräldrakontakt mycket betydelsefull. På Markaryds skola arbetar vi ständigt för elevernas bästa i nära samarbete med föräldrar. Personal och föräldrar möts vid lämning/hämtning, spontanbesök, utvecklingssamtal, föräldramöte och andra sammankomster. Skolan har även föräldraråd för både F-6 och 7-9 där samtliga klasser är representerade med minst en förälder. Föräldrarådet arbetar med frågor som är viktiga för skolans verksamhet och som kan vara viktiga för elever och föräldrar. Markaryds kommun har ett blomstrande näringsliv vilket även skolan får ta del av genom ett nära samarbete med bl.a. entreprenöriellt lärande studiebesök och PRAO.

Andra språk/Other Languages

Adress Åk F-6:
Kyrkogatan 3,
285 31 Markaryd

Adress Åk 7-9:
Östergatan 20,
285 31 Markaryd

KontaktpersonRektor
Susanne Appelberg
0433-72119

- Rektor Markaryds skola F-6Biträdande rektor
Anna Wilhelmsso...
0433-721 53

Biträdande rektor Markaryds skola f-6Rektor
Joakim Persson
0433-721 54

- Rektor Markaryds skola 7-9

Sida skapad 2015-08-10
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2017-05-02