GrundskolaRätt att välja skola

Kommunens skolor har olika upptagningsområden. Din bostadsadress avgör vilken skola du erbjuds.
Grundskolor finns i : Timsfors, Traryd, Strömsnäsbruk och Markaryd.

Ytterligare information från Skolverket
Mått på olika skolors kvalitet och resultat

Inom kommunen
Önskar du att ditt barn ska gå i en annan skola än den som anvisats kontaktar du rektor på den skola du är intresserad av. En förutsättning är att det finns plats på skolan och att placeringen inte medför ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen (10 kap. 30 § Skollagen).

Annan kommun
Du kan också välja att söka plats för ditt barn i en annan kommuns grundskola. Detta kan vara aktuellt om ditt barn med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola eller om du som vårdnadshavare helt enkelt uttrycker önskemål om detta (10 kap. 25 § Skollagen). Om den mottagande kommunen och skolan beslutar att ta emot ditt barn har den kommunen rätt till ersättning från Markaryds kommun.

Friskola
Du kan också välja att söka plats för ditt barn i en fristående grundskola (10 kap. 35 § Skollagen) oavsett i vilken kommun den är belägen. Med fristående skola menas en av Statens Skolinspektion godkänd skola som motsvarar grundskolan och som har en annan huvudman än kommunen. Om den fristående skolan beslutar att ta emot ditt barn har den rätt till ersättning från Markaryds kommun.

För närvarande har vi ingen fristående grundskola i Markaryds kommun.

Skolskjuts 
Om du accepterar den skola som Markaryds kommun anvisar dig har du rätt till skolskjuts inom de ramar som kommunen beslutar om. Läs mer i skolskjutshandledningen. Den rätten gäller däremot inte om du väljer en annan skola eller om du väljer en skola i en annan kommun eller en friskola. 

Ramschema
Skolorna upprättar årligen ett ramschema som ligger till grund för schemaläggning och skolskjutsplanering. 

Jämförelser
Här kan du jämföra våra skolor med andra skolor när det gäller till exempel betyg, lärartäthet, modersmålsundervisning och språkval. Jämförelsetal/Skolverket

Andra språk/Other Languages

Våra grundskolor

Timsfors skola F-6
Anderslövsvägen 20
285 40 Markaryd

Rektor Anna Freij
0433-722 80
anna-karin.freij@markaryd.se

Traryds skola F-6 
Kyrkvägen 7
285 72 Traryd

Rektor Anna Freij
0433-722 80
ann-karin.freij@markaryd.se


Strömsnässkolan F-6 och 7-9

Järnvägsgatan 51
287 33 Strömsnäsbruk

Tf rektor F-6, grundsärskola och fritidshem Therése Ullström
0433-722 62
therese.ullström@markaryd.se  

Bitr rektor F-6 Camilla Moberg
0433-722 63
camilla.moberg@markaryd.se

Rektor 7-9 Rebecka Svensson
0433-722 64
rebecka.svensson@markaryd.se


Markaryds skola F-6
 
Kyrkogatan 3
285 31 Markaryd

Rektor Susanne Appelberg
0433-721 19
susanne.appelberg@markaryd.se

Bitr rektor Anna Wilhelmsson-Hallum
0433-721 53
anna.wilhelmsson-hallum@markaryd.se

Markaryds skola 7-9
Östergatan 20
285 31 Markaryd

Rektor Joakim Persson
0433-721 54
joakim.persson@markaryd.se

KontaktpersonRektor
Joakim Persson
0433-721 54

- Rektor Markaryds skola 7-9Rektor
Rebecka Svensson
0433-722 64

- Rektor Strömsnässkolan 7-9Rektor
Susanne Appelberg
0433-72119

- Rektor Markaryds skola F-6T.f Rektor Strömsnässkolan F-6
Therése Ullström
0433-722 62


Bitr. rektor Strömsskolan F-6
Camilla Moberg
072-195 08 22

Bitr. rektor fr.o.m. 6 augustiRektor
Anna Freij
0433-722 80

Rektor Traryd skolaBiträdande rektor
Anna Wilhelmsso...
0433-721 53

Biträdande rektor Markaryds skola f-6

Sida skapad 2010-09-08
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2018-06-19