Fritidshem och pedagogisk omsorg 6-13 år

Markaryds kommun erbjuder plats till barn i fritidshem eller pedagogisk omsorg till föräldrar som arbetar eller studerar.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i skolan genom att erbjuda en meningsfull fritid. Den bidrar till att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande.

Om ditt barn har speciella behov (ex språk- eller funktionsnedsättning) tar du kontakt med rektorn på barnets skola.

Fritidshemmen följer Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet.

För mer detaljerad information se Riktlinjer för fritids.


Fritidshem

Fritidshemmen tar emot barn i åldern 6-13 år.

Barnets tid på fritidshemmet grundas på föräldrarnas behov av tillsyn eller barnets eget behov. Är du föräldraledig eller arbetssökande har du inte rätt till en plats på fritidshem.

Våra fritidshem har öppet kl 06.30-18.30.

 

Våra fritidshem i Markaryd/Timsfors:

Fritidshemmet Markaryds skola (Markaryd)

Fritidshemmet Hasseln (Timsfors)

Våra fritidshem i Strömsnäsbruk/Traryd:
Fritidshemmet Vildanden (Strömsnäsbruk)

Fritidshemmet Linden (Traryd) 


Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg innebär att en person som är anställd av kommunen bedriver pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i sitt eget hem. Den anställde kallas för dagbarnvårdare eller dagmamma.

Pedagogisk omsorg tar emot barn i åldern 1-13 år, där skolbarnen erbjuds motsvarande skolans fritidsverksamhet.

I Markaryd har vi pedagogisk omsorg:

Rödluvan (Timsfors)

Skogsviolen (Markaryd)


Ansökan

För att ansöka om barnomsorg loggar du in med ditt personnummer och e-legitimation via länken "E-tjänst 24sju" till höger. 

 
Avgiftskontroll

Utbildnings- och kulturförvaltningen kontrollerar barnomsorgsavgifterna varje år. Du kan läsa mer om detta här.

Pedagogisk omsorg med annan huvudman
Om du är intresserad av att anordna och driva enskild verksamhet i Markaryds kommun kan du läsa mer här:

Jämförelser

Här kan du jämföra våra fritidshem med andra när det gäller till exempel personaltäthet, barngruppers storlek, personalens utbildningsnivå. Länk till Jämförelsedata/Skolverket

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonRektor
Susanne Appelberg
0433-72119

- Rektor Markaryds skola F-6Biträdande rektor
Anna Wilhelmsso...
0433-721 53

Biträdande rektor Markaryds skola f-6Rektor
Anna Freij
0433-722 80

Rektor Traryd skolaT.f Rektor Strömsnässkolan F-6
Therése Ullström
0433-722 62
Sida skapad 2014-02-18
av Linda Andersson
Senast uppdaterad 2018-08-13