Förskoleklass

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen (ht.) 2018. Det betyder att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från ht. det år de fyller 6 år.

Här kan du läsa mer.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2015-01-30
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2018-05-28