Förskoleklass

Riksdagen har beslutat att föreskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år de fyller 6 år.

Här kan du läsa mer.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2015-01-30
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2018-03-12