Förskola och pedagogisk omsorg 1-6 år

Förskolan erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet där trygghet, fostran, omsorg och lärande bildar en helhet. Den är ett stöd för familjen i dess ansvar för barnets fostran, utveckling och växande.

Om ditt barn har speciella behov (ex språk- eller funktionsnedsättning) tar du kontakt med förskolechefen på barnets förskola.

Förskolan följer Läroplan för förskolan och uppgiften är att lägga grunden för ett livslångt lärande.

För mer detaljerad information se Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.

 
För hjälp med vanliga frågor och svar, se här

Förskola

Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år.

Barnets tid i förskolan grundas på föräldrarnas behov av tillsyn eller barnets eget behov.

Är du föräldraledig eller aktivt arbetssökande har barnet också rätt till en plats på förskolan. Då kan barnet vara i förskolan 15 timmar/vecka.

Våra förskolor har öppet kl 06.30 – 18.30.  

 

Våra förskolor i Markaryd/Timsfors är:

Förskolan Järven har tre avdelningar för barn i ålder 1-5/6 år.

Förskolan Haga har tre avdelningar för barn i ålder 1-5/6 år.

Förskolan Karlavagnen har sex avdelningar för barn i ålder 1-5/6 år.

Förskolan Timsfors har två avdelningar för barn i ålder 1-5/6 år.

Våra förskolor i Strömsnäsbruk är:

Förskolan Tranan har tre avdelningar för barn i ålder 1-5/6 år.

Förskolan Filuren har tre avdelningar för barn i ålder 1-5/6 år.

Förskolan Lönneberga har två avdelning för barn i ålder 1-5/6 år.

I augusti öppnar vi vår nya småbarnsavdelning Knoppen.

 

Vår förskola i Traryd är:

Förskolan Traryd

Förskolan har två avdelningar för barn i ålder 1-5/6 år.

Förskola med annan huvudman

För närvarande finns ingen förskola med annan huvudman i Markaryds kommun.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg innebär att en person som är anställd av kommunen bedriver pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i sitt eget hem. Tidigare kallades detta familjedaghem. Den anställde kallas dagbarnvårdare eller dagmamma.

Pedagogisk omsorg tar emot barn i åldern 1-13 år.

 

I Markaryd har vi pedagogisk omsorg

Rödluvan

Skogsviolen

Rödluvan är verksam i Timsfors med fyra dagbarnvårdare som arbetar i sitt eget hem.

Skogsviolen är verksam i tätorten Markaryd med två dagbarnvårdare som arbetar i sitt eget hem.                        

Pedagogisk omsorg kan ta emot barn i ålder 1-13 år.

 

Pedagogisk omsorg med annan huvudman

Om du är intresserad av att anordna och driva enskild verksamhet i Markaryds kommun kan du läsa mer här:

Regler för anordnande och drift av enskild verksamhet i form av pedagogisk omsorg

 

Öppen förskola

Öppen förskola är en mötesplats där föräldrar och barn erbjuds att umgås, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter under ledning av förskolans personal.

Öppen förskola i Markaryds kommun är en del i Familjecentralen Lönnen som har sin verksamhet belägen i Markaryds tätort. Öppen förskola finns också i kyrkans regi.

Mer information hittar du under respektive verksamhets hemsida.

 

24sju


Behöver du ställa ditt barn i kö till en plats i förskola eller pedagogisk omsorg? Gå in på 24sju, som är ett webbaserat program där du kan ansöka om plats, besvara platserbjudande, fylla i din inkomst, schema, säga upp plats mm.

Klicka här för att komma till 24sju-barnomsorg på webben 

 

Jämförelser

Här kan du jämföra våra förskolor med andra när det gäller till exempel personaltäthet, barngruppers storlek, personalens utbildningsnivå. Länk till Jämförelsetal/Skolverket

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonFörskolechef
Jenny Nilsson
0433-721 09

- Timsfors förskola
- Markaryd förskola, Karlavagnen
- FamiljecentralenFörskolechef
Anna Salomonsson
0433-722 90

- Traryd förskola
- Strömsnäsbruk förskolaFörskolechef
Eva Isaksson
0433-721 25

- Markaryd förskola, Järven & Haga

Sida skapad 2010-09-08
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2018-01-16