Föräldraråd

I skollagen står att vårdnadshavare för barn i förskola och elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Det står också att det på varje enhet ska finnas ett eller flera forum för samråd med barn, elever och föräldrar. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

För att uppfylla skollagens krav på inflytande för vårdnadshavare har varje förskola och skolenhet i Markaryds kommun inrättat föräldraråd. Föräldrarådets uppgifter, rättigheter och skyldigeter kan du läsa om i arbetsordningen.

Kontaktuppgifter till föräldrarådets ordförande får du via din skolexpedition eller rektor.

Andra språk/Other Languages

 

Sida skapad 2013-09-13
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2017-12-27