Centrala elevhälsan

”Elevhälsa är inte något som finns i en avskild gren i skolans stora träd. Den finns överallt, i blad, grenar, stam och rötter. Den handlar om människosyn och förhållningssätt, och den berör alla i skolan”
Lars H Gustafsson, Barnläkare, docent i socialmedicin

Den Centrala elevhälsan i Markaryd

Den Centrala elevhälsans uppgift är att arbeta för att alla barn och elever ska ges förutsättningar att utvecklas, må bra och nå målen i utbildningen.

Alla barn och elever har olika behov.

Den Centrala elevhälsan är en samlad resurs. Vi finns till som ett stöd för både förskolornas och skolornas lokala arbete för elevhälsa men arbetar även kommunövergripande.

Den Centrala elevhälsans uppgift är att finnas som stöd till barn/elever, personal, vårdnadshavare, förskolechefer och rektorer. Detta stöd utförs genom att bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

Vi arbetar med att säkerställa tydliga strukturer, bedriva ett ledarskap som bygger på hög professionalitet, ödmjukhet, lyhördhet och tydlighet. Genom detta kommer våra barn och elever att nå en hög måluppfyllelse.

Inom den centrala elevhälsan arbetar specialpedagoger, logoped, socionom, kuratorer, psykolog, skolläkare, skolsköterskor, IKT-pedagoger (Information Kommunikation Teknik) och stöd- och utvecklingschef.

Har du några frågor eller funderingar, hör av dig.
Under fliken ”Personal” hittar du kontaktuppgifter till alla inom den Centrala elevhälsan.

Maria Gustavsson, Stöd och Utvecklingschef
maria.gustavsson@markaryd.se
0433-720 04

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonStöd- och Utvecklingschef
Maria Gustavsson
0433-720 04
Sida skapad 2010-10-08
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2017-12-27