Konsument Ljungby

Konsument Ljungby är ett samarbete mellan nio kommuner för gemensam konsumentrådgivning.

Har du frågor kring dina rättigheter som konsument?
Till Konsument Ljungby kan du vända dig för att få hjälp som konsument med vad som gäller före och efter köp av varor och tjänster, vilka lagar som gäller vid reklamationer, hur en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden går till, med mera.

Vi hjälper dig

Vi förhåller oss neutrala och agerar inte ombud.

Våra råd ska endast ses som en allmän vägledning och är inte bindande.

Läs mer på sidorna till höger om vad vi kan hjälpa dig med och hur du kan komma i kontakt med oss.

Kontakta oss 
Glöm ej att uppge din hemkommun

0771-215 216
Måndag och Torsdag 10-13
Drop-in besök i Ljungby kommunhus tisdagar 10-13.

konsument@ljungby.se

Konsumentrådgivning

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-08-31
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-10-06