Konferenssalar i Kommunhuset

Det finns sju konferens och möteslokaler i Markaryds kommunhus.

Följande salar hittar ni på översta våningen i Kommunhuset.
Bodasalen
Ripesalen
Sunnerbosalen
Sånnasalen
Åsasalen

Tannsjösalen finns på nedre botten i Café 3M.
Brånasalen finnes  på plan 1 i gula kommunhuset.  
Ängabäck finns på plan 2 i gula kommunhuset.

Nedan är en planritning av översta våningen i kommunhuset.

 
Om ni behöver använda dator och projektor för ert möte så finns det sådan utrustning inkopplad i Åsasalen, samt i Ripesalen. Sånnasalen är utrustad med Interaktiv tavla och Bodasalen är utrustade med projektor. Observera att om ni vill använda projektorerna i Bosa och Sånnasalen måste ni ha med egen dator. Vill ni använda dator och projektor i övriga salar behöver ni antingen ta med egen utrustning eller boka projektor och bärbar lånedator från IT avdelningen. Ni bokar denna utrustning på samma sätt som ni bokar salarna.

Bokning
För att boka en av salarna kan du gå till väga på följande sätt:

Om du inte jobbar inom kommunen kan du ringa till kommunens växel på 0433-72000 och göra din bokning där.

Om du jobbar inom kommunen och använder dig av kommunens epostsystem, kan du skicka en bokning till respektive konferenslokal. Skriv helt enkelt salens namn i "Till"-fältet, alt om du vill boka projektor eller Bärbar lånedator skriver du dessa i "Till"-fältet. Du får sedan ett svarsmail där din bokning bekräftas eller avböjs beroende på om salen och utrusrning är bokad sedan tidigare eller ej. OBS Sunnerbosalen kan enbart bokas genom växeln, alt. att man gör en bokning för både Bodasalen, Ripesalen och Sånnasalen.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2012-01-13
av Kristian Blåsol
Senast uppdaterad 2017-12-11