Befolkningsstatistik

Under 2015 och 2016 noteras ett mycket högt flyttningsnetto; såväl ifråga om inrikes- som utrikesnettot. Det positiva flyttningsnettot beror huvudsakligen på utrikes inflyttning.

Under första kvartalet 2017 har befolkningen fortsatt att öka och kommunen har nu över 10 000 invånare.

I menyn till höger ser du senast upplagd statistik >>


Kräftgång & befolkningsutveckling
I media beskrivs hur Markaryds kommun befolkningsmässigt "fortsätter sin kräftgång" samt att Markaryd på ett "anmärkningsvärt sätt går mot strömmen."

En (något) sannare bild är att det är ett begränsat antal kommuner i Sverige som står för befolkningsökningen och att Markaryd de senaste tio åren hållit sig stabilt mellan 9.500 och 9.600 invånare.

(Markaryds kommun har sedan 1970-talet årligen minskat sin befolkning med 100 personer. Men de senaste 10 åren har denna nedåtgående kurva rätats ut.).

I Markaryd arbetar kommunen och näringslivet tillsammans ständigt och oförtrutet med att öka inflyttningen. Bland annat kan nämnas arbetet med förbättrade kommunikationer. Tillblivelsen av Tvärleden och att det om knappt ett år återigen blir möjligt att åka tåg till Markaryd hade knappats blivit möjligt om inte kommunen och näringslivet tillsammans arbetat för detta.

Markaryds kommun har vidare infört en inflyttarservice och kommun och näringsliv ger tillsammans ut "Markaryd Calling" som är ett nyhetsbrev till många pendlare och fritidshusägare i kommunen.

Vi vill med detta ge en något mer nyanserad bild av utvecklingen i Markaryds kommun.

Markaryds kommun och Tillväxt Markaryd AB


Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-09-15
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-04-09