Befolkningsstatistik

Befolkningsutveckling 2013
Markaryds kommun följer den positiva befolkningsutvecklingen i länet, där man i den senaste befolkningsstatistiken från SCB konstaterar att sju av åtta kommuner haft en positiv befolkningskurva under det föregågna året.

Sifrrorna för Markaryds del visar att 83 barn föddes i kommunen förra året och motsvarande siffra för avlidna var 117 personer.

Sammanslaget med antalet inflyttade personer 508 och utflyttade 435 blir då den reella befolkningsökningen i vår kommun 38 personer.

Det kan noteras att den yngsta åldersgruppen (0-5 år) ökade med 16 personer under 2013. För åldersgruppen 19-24 år fortsätter dock flyttningsnettot att visa underskott. Medan det för åldersgruppen 25-44 år visar på ett överskott, med 50 personer, 2013.

I menyn till höger ser du senast upplagd statistik >>Kräftgång & befolkningsutveckling
I media beskrivs hur Markaryds kommun befolkningsmässigt "fortsätter sin kräftgång" samt att Markaryd på ett "anmärkningsvärt sätt går mot strömmen."

En (något) sannare bild är att det är ett begränsat antal kommuner i Sverige som står för befolkningsökningen och att Markaryd de senaste tio åren hållit sig stabilt mellan 9.500 och 9.600 invånare.

(Markaryds kommun har sedan 1970-talet årligen minskat sin befolkning med 100 personer. Men de senaste 10 åren har denna nedåtgående kurva rätats ut.).

I Markaryd arbetar kommunen och näringslivet tillsammans ständigt och oförtrutet med att öka inflyttningen. Bland annat kan nämnas arbetet med förbättrade kommunikationer. Tillblivelsen av Tvärleden och att det om knappt ett år återigen blir möjligt att åka tåg till Markaryd hade knappats blivit möjligt om inte kommunen och näringslivet tillsammans arbetat för detta.

Markaryds kommun har vidare infört en inflyttarservice och kommun och näringsliv ger tillsammans ut "Markaryd Calling" som är ett nyhetsbrev till många pendlare och fritidshusägare i kommunen.

Vi vill med detta ge en något mer nyanserad bild av utvecklingen i Markaryds kommun.

Markaryds kommun och Tillväxt Markaryd AB


GTranslate

Sida skapad 2010-09-15
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-06-11