Utveckling Strömsnäsbruk

Projektet är numera avslutat. Arbetsmodellen som arbetades fram i Strömsnäsbruk har sedan använts i bl a Lessebo och Hylte kommuner

I projektet ”Utveckling Strömsnäsbruk - ett näringslivsutvecklingsprojekt i Markaryds kommun”, som initieras när Transcom lägger ner och kommunen förlorar ca 200 arbetstillfällen, har vi utvecklat det vi kallar ”Markarydsmodellen”. Syftet är att generera nya arbetstillfällen och samtidigt stimulera näringslivet.

På dessa sidor kommer vi fortlöpande att lägga upp information om projektet.

För ytterligare information kontakta:
 

 
 

Projektledare
Anders Blomqvist
Tel. 0705-98 90 00
anders.blomqvist@markaryd.se


Övriga kontakter du kan ha nytta av:

Ulrica Persson ulrica.persson@arbetsformedlingen.se Arbetsförmedlingen

Thomas Wahlquist thomas.wahlquist@trr.se, Trygghetsrådet*

Bengt Germundsson bengt.germundsson@markaryd.se, kommunalråd i Markaryd

Bengt- Göran Söderlind bengt-goran.soderlind@markaryd.se, näringslivschef i Markaryd

Samverkansgruppen har nu inlett sitt arbete. Gruppens syfte är att informera varandra, planera och underlätta för alla anställda att hitta ny sysselsättning.

Samverkansgruppen består av:
Ulrica Persson, Arbetsförmedlingen
Thomas Wahlquist, Trygghetsrådet,
Bengt Germundsson, Markaryds kommun
Bengt Göran Söderlind, Markaryds kommun,
Anders Blomqvist, Markaryds kommun,
Anna Jönsson, Transcom
Stefan Mesaros, Transcom
Anna Håkansson, Transcom
Pernilla Sjögren, Unionen.

Minnesanteckningar från Samverkansgruppsmötena hittar du till vänster under rubriken Utveckling Strömsnäsbruk

Andra språk/Other Languages

Regionförbundet södra Småland
 
Sida skapad 2012-01-27
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-03-31