Utmaningsrätt

All kommunal verksamhet får utmanas med undantag av myndighetsutövning och det som enligt lag eller förordning inte kan läggas ut på entreprenad utan måste utföras av kommunens egna medarbetare samt strategiska ledningsfunktioner.
Utmaningsrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen genom att lämna in en begäran om detta. Den nämnd eller styrelse som är ansvarig för verksamheten som utmanas, är skyldig att pröva utmaningen.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonNäringslivschef
Bengt Göran Söd...
0433-72023
Sida skapad 2010-09-20
av Bengt Göran Söd...
Senast uppdaterad 2010-12-06