Upphandlingar

Markaryds kommuns centrala inköpsfunktion handhas av kommunledningskontorets ekonomienhet. Samverkan skall ske så långt det är möjligt inom Markaryds kommun för att uppnå samordningsvinster. När det bedöms lämpligt deltar Marakryds kommun i samordande upphandlingar som anordnas av: Inköpssamverkan Kronoberg, SKL Kommentus Inköpscentral och Kammarkollegiet.
 

Aktuella upphandlingar:

>> Våra aktuella upphandlingar

Planerade upphandlingar:

• Diesel och annat bränsle i bulk
• Planeringssystem
• Växter
• GIS plattform
• Inkontinenshjälpmedel
• Trygghetslarm särskilt boende
• Upphandlingssystem
• IT-system som förvaltar funktioner för statistik och mjölkstödansökan

Genomförda upphandlingar:

• Kalkning av våtmarker och sjöar: Movab AB; Avtalstid: 2015-01-01—2016-12-31 med möjlighet till 1+1 års förlängning.
• Avfallshämtning: Ohlssons i Landskrona AB; Avtalstid: 2015-09-01—2020-08-31 med möjlighet till 1+1 års förlängning.
• Leasing av arbetskläder – särskilt boende: Berendsen Textil Service AB; Avtalstid: 2015-01-01—2016-12-31 med möjlighet till 1 års förlängning.
• Sprinklerinstallation: Imtech VS teknik AB.
• Hela larmkedjan Trygghetslarm och larmmottagning: CareTech AB; Avtalstid: 2014-12-01—2016-11-30 med möjlighet till 1+1 års förlängning.
• Hygien och sjukvårdsmaterial: OneMed Sverige AB; Avtalstid: 2014-12-01—2016-11-30 med möjlighet till 1+1 års förlängning.
• VA Material: S:t Eriks AB; Avtalstid: 2014-09-01—2017-08-31 med möjlighet till 2 års förlängning.
• IT system som förvaltar funktioner för statistik och mjölkstödsansökan: DKAB Service AB; Avtalstid: 2015-01-01—2015-12-31.
• Destruktionstjänst: IL Recycling Service AB; Avtalstid: 2014-12-01—2016-11-30 med 1+1 års förlängning.
• Bygg: F Hanssons Bygg AB; Avtalstid: 2015-01-01—2016-12-31 med 1+1 års förlängning.
• Målning: Stoby Måleri AB; Avtalstid: 2015-01-01—2016-12-31 med 1+1 års förlängning.
• El-installationer: Knut Nilsson El AB; Avtalstid: 2015-01-01—2016-12-31 med 1+1 års förlängning.
• Golvbeläggning: Stoby Måleri AB; Avtalstid: 2015-01-01—2016-12-31 med 1+1 års förlängning.
• Kyla: TEO Kyl Sweden AB; Avtalstid: 2015-01-01—2016-12-31 med 1+1 års förlängning.
• Plåt och smide: Br Nilssons Plåtslageri AB; Avtalstid: 2015-01-01—2016-12-31 med 1+1 års förlängning.
• Taktäckning: Markaryds Takläggnings AB; Avtalstid: 2015-01-01—2016-12-31 med 1+1 års förlängning.
• Ventilation: Masterventilation Kristianstad AB; Avtalstid: 2015-01-01—2016-12-31 med 1+1 års förlängning.
• Energiintelligens: Kabona AB; Avtalstid: 2015-01-01—2017-12-31 med 1 års förlängning.
• Elenergi: Energi Försäljning Sverige AB; Avtalstid: 2014-12-01—2017-12-31 med 1+1 års förlängning.
• Hygienhjälpmedel: Etac Sverige AB; Avtalstid: 2015-01-01—2017-12-31 med 1 års förlängning.
• Hygienhjälpmedel: Swereco Rehab AB; Avtalstid: 2015-01-01—2017-12-31 med 1 års förlängning.
• Hygienhjälpmedel: Invacare AB; Avtalstid: 2015-01-01—2017-12-31 med 1 års förlängning.
• Belysningsartiklar: Aura Light AB; Avtalstid: 2015-02-01—2017-01-31 med 1+1 års förlängning.
• Service och reparationer av traktor/hjullastare/redskapsbärare: Lantmännen Maskin AB; Avtalstid: 2015-02-01—2017-01-31 med 1+1 års förlängning.
• Service och reparationer av personbil och släp: T. Falks Bilshop 2 AB; Avtalstid: 2015-02-01—2017-01-31 med 1+1 års förlängning.
• Service och reparationer av lätt lastbil: Tagessons Bilservice AB; Avtalstid: 2015-02-01—2017-01-31 med 1+1 års förlängning.
• Ekonomisystem: CGI Sverige AB; Avtalstid: 2015-02-01—2020-12-31 med 8 st á 1 år förlängning.
• Livsmedel, färskt kött och charkuteriprodukter: Charkett AB; Avtalstid: 2015-04-01—2017-03-31 med 1+1 års förlängning.
• Livsmedel, mejeriprodukter: Arla Foods AB; Avtalstid: 2015-04-01—2017-03-31 med 1+1 års förlängning.
• Livsmedel, färsk frukt, grönsaker och rotfrukter: RP Frukt AB; Avtalstid: 2015-04-01—2017-03-31 med 1+1 års förlängning.
• Livsmedel, färskt bröd: Urshultsbagarn AB; Avtalstid: 2015-04-01—2017-03-31 med 1+1 års förlängning.
• Samverkansavtal rörande upphandling och förvaltning av ramavtal inom: Individ och familjeomsorg, Vård och omsorg; Personer med funktionsnedsättningar och Handledningsresurser för kommunens egen personal: Kommunförbundet Skåne; Avtalstid: 2015-01-01—2020-12-31.
• Litteratur och media:
BTJ Sverige AB; Avtalstid: 2015-05-01—2017-04-30 med 1+1 års förlängning.
Bokus AB; Avtalstid: 2015-05-01—2017-04-30 med 1+1 års förlängning.
FörlagEtt AB; Avtalstid: 2015-05-01—2017-04-30 med 1+1 års förlängning.
Adlibris AB; Avtalstid: 2015-05-01—2017-04-30 med 1+1 års förlängning.
• Drivmedel, stationstankning:
Markaryd Norr – St1 Sverige AB; Avtalstid 2015-04-01—2017-03-31 med 1+1 års förlängning.
Strömsnäsbruk – OK-Q8 AB; Avtalstid 2015-04-01—2017-03-31 med 1+1 års förlängning.
Markaryd Syd - Preem AB; Avtalstid 2015-04-01—2017-03-31 med 1+1 års förlängning.
• Huneskolans matsal, storkök – Magistern 1: Miljöbygg Strömsnäsbruk AB.
• Ändring storkök Ekliden – Amerikanaren 1: Miljöbygg Strömsnäsbruk AB.
• Värme och sanitet: Thimsfors VVS & Oljeservice AB. Avtalstid: 2015-04-15—2016-12-31 med 1+1 års förlängning.
• Markarbeten och yttre VA samt Inhyrning av entreprenadmaskiner inklusive förare: Ronny Vidigsson Gräv AB.
Inkassotjänster: Visma Collectors AB; Avtalstid: 2015-05-18—2017-05-18 med 1+1 års förlängning.
• Yrkeskläder, arbetsskor, handskar och personlig skyddsutrustning: Ahlsell Sverige AB; Avtalstid: 2015-05-01—2017-04-30 med 1+1 års förlängning.
• Systemdrift av Stratsys, ett webbaserat verktyg för planering, styrning och uppföljning: Stratsys AB; Avtalstid: 2015-06-01—2016-05-31 med automatisk förlängning 1 år i taget.
• Gånghjälpmedel:
Swereco Rehab AB; Avtalstid: 2015-06-01—2018-05-30 med 1 års förlängning.
Human Care HC AB; Avtalstid: 2015-06-01—2018-05-30 med 1 års förlängning.
Gate Rehab Development AB; Avtalstid: 2015-06-01—2018-05-30 med 1 års förlängning.
• Sporrsmeden 1, Etapp 3 - Innergården, Högstadiebyggnad: Mark & Miljö i Ljungby AB.
• Personalsystem: Aditro AB; Avtalstid: 2015-03-01—2028-12-31.
• System för planering och uppföljning Stratsys: Atea Sverige AB; Avtalstid: 2015-06-05—2017-04-30 med 1+1 års förlängning.
• Vägsalt och dammbindning 2014: Aktiebolaget Hanson & Möhring; Avtalstid: 2015-06-01—2017-05-31 med 1+1 års förlängning.
• Medicinskt skåp: Monomak Medical AB; Avtalstid: 2015-07-01—2017-06-30 med 2 års förlängning.
• Färsk fisk: Feldts Fisk & Skaldjur AB; Avtalstid: 2015-09-01—2017-08-31 med 1+1 års förlängning.
• Modernisering Fjärvärme Sporrsmeden 1: Ömangruppen Svenska AB.
• Utskriftstjänster: IDATA AB; Avtalstid: 2016-01-01—2016-12-31 med 1 års förlängning.

• Multifunktionsmaskiner: Office Document Halland AB; Avtalstid: 2015-09-01—2017-08-30 med 1+1 års förlängning.
• Markarbeten och yttre VA samt inhyrning av entreprenadmaskiner inklusive förare: Bo Ahlquist Maskin AB; Avtalstid: 2015-09-01—2016-12-31 med 1+1 års förlängning.
• KCM 2015 MIBAB:
Bygg: Kunos Bygg AB
El: 4-mans EL AB
Ventilation: Ljungby Ventilation AB
VVS: Thure Palmquist VVS AB
• Skogsförvaltning: Skogssällskapets Förvaltning AB; Avtalstid: 2016-01-01—2018-12-31 med 2+2 års förlängning.
• Kontors- och kopieringspapper: Lyreco Sverige AB; Avtalstid: 2015-10-01—2017-09-30 med 1+1 års förlängning.
• Försäkringsmäklare: Willis AB; Avtalstid: 2016-01-01—2018-12-31 med 1 års förlängning.
• IT-klient hårdvara och tjänster: Atea Sverige AB; Avtalstid: 2015-10-16—2016-12-31 med 1+1+1 års förlängning.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonEkonomichef
Annika Borling
0433 - 720 16


Upphandlare
Hans-Åke Berlin
0433-73845


Upphandlare
Sofia Wallin
0433-73829
Sida skapad 2010-09-29
av Almira Mahmutbegovic
Senast uppdaterad 2017-09-28