Upphandlingar

Markaryds kommuns centrala inköpsfunktion handhas av kommunledningskontorets ekonomienhet. Samverkan skall ske så långt det är möjligt inom Markaryds kommun för att uppnå samordningsvinster. När det bedöms lämpligt deltar Marakryds kommun i samordande upphandlingar som anordnas av: Inköpssamverkan Kronoberg, SKL Kommentus Inköpscentral och Kammarkollegiet.
 

Aktuella upphandlingar:

>> Våra aktuella upphandlingar

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonUpphandlare
Sofia Wallin
0433-73829


Ekonomichef
Annika Borling
0433 - 720 16
Sida skapad 2010-09-29
av Almira Mahmutbegovic
Senast uppdaterad 2018-02-09