Näringslivsorganisationer i Markaryd:

Tillväxt Markaryd AB är ett näringslivsbolag och nätverk för samverkan och företagsnytta, där alla företag i Markaryds kommun är välkomna! Tillväxt ca 80 medlemmar som tillika är delägare i bolaget. Verksamheten styrs utifrån ägarnas behov och nytta, samt utifrån prioriteringar som baseras på ägarnas synpunkter.
www.tillvaxtmarkaryd.se

Företagarna arbetar för att ge bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Samt att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.
www.foretagarna.se/markaryd

 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonNäringslivschef
Bengt Göran Söd...
0433-72023
Sida skapad 2010-09-22
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2016-07-13