Näringslivet i Markaryds kommun

Markaryd är en mycket företagsvänlig kommun. Vi har överlägset Kronobergs läns bästa företagsklimat* i Svenskt Näringslivs kartläggning av företagsklimatet. En förklaring till det goda företagsklimatet är den goda samverkan mellan kommun och näringsliv och mellan företagen.

 

Framgångsrika företag är en förutsättning för tillväxt och välstånd.


Vi hjälper dig att komma i kontakta med rätt personer inom den kommunala organisationen, eller i kontakterna med näringslivet.

För att hjälpa dig som driver företag i kommunen eller funderar på att etablera dig här kontakta:

Bengt Göran Söderlind tel. 0433-720 23, 0705-601282,
bengt-goran.soderlind@markaryd.se.


Vi har också en inflyttarservice
tel. 0433-720 81,
inflyttarservice@markaryd.se,
som kan hjälpa till med allt det praktiska.


Markaryds kommun ger ut nyhetsbrev till näringslivet

Tanken med nyhetsbrevet är att fortlöpande lämna aktuell information till dig angående näringslivsfrågor i Markaryds Kommun. Tanken är också att du ska kunna lämna synpunkter på det som skrivs.

Anmäl dig som prenumerant kontakta bengt-goran.soderlind@markaryd.se

Nätverk för yngre inom näringslivet i Markaryd, vars syfte är att främja kreativitet och utveckling i Markaryd.. 


*Med företagsklimat avses summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren och den företagsamme i samhället.

Tillståndet för Kvarnaholms avloppsverk, där avloppsvattnet från Traryds och Strömsnäsbruks tätorter samt Alandsköps deponi renas behöver uppdateras. I tillståndet från 2010 förutsattes utbyggnad av ett nytt reningssteg samtidigt som befintligt reningsverk skulle renoveras för att klara den då förväntade utbyggnaden av Tovhults golfresort. Tillstånd gavs för en belastning på 9 900 personekvivalenter.

PRESSMEDDELANDE 
Markaryd 2015-09-15

Rankingen Klar

Den 15 september presenterades rankning i Svenskt Näringslivs näringslivsklimatundersökning.
Som tidigare meddelats är Markaryds kommun bäst i landet vad gäller företagens syn på kommunerna. Dessa torde dessutom vara de mest lämpade att svara på frågan.

PRESSMEDDELANDE Markaryd 2015-09-01 Markaryds kommun Idag, 2015-09-01 undertecknades ett köpebrev där Markaryds kommun till Traryd Golfresort försäljer fastigheterna Tovhult 1:7, 1:17, 1:22, 1:27 samt 1:34-37. Detta innebär i korthet att Markaryd försäljer mark som möjliggör att arbetet med golfresorten nu kan starta. Köpesumman är 14,2 miljoner. Till detta kommer ytterligare 15 miljoner, som ska inbetalas vid 3 tillfällen som exploateringsbidrag.

Markaryd får högst betyg av alla kommuner i Sverige vad gäller det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunerna. Dessutom får Markaryd högst betyg av alla kommuner i landet i fem övriga delfrågor.

Idag presenterade Svenskt Näringsliv resultaten av de enkätsvar man fått in från den enkät som skickats ut till ca 67 000 privata företag i landets kommuner.

Andra språk/Other Languages

Länkar

Klicka på länken nedan för att komma till Näringslivsregistret för Markaryds kommun.

>> Näringslivsregister hos UC

Tjänster för att göra det enklare för dig att hitta exakt det du behöver i Markaryd. Skillnaden på vår tjänst är att du endast har alla fackmännen i Markaryd med omnejd samlade på ett ställe.

>> Fackförbund.nu

Vakant till företag som söker lokaler/mark vid etablering/flytt.

>> Vakant.nu

KontaktpersonNäringslivschef
Bengt Göran Söd...
0433-72023
Sida skapad 2010-04-09
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2017-06-07