Strandskyddsdelegationen

Strandskyddsdelegationen är en nationell arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna

Här kan du som privatperson, företagare, politiker och tjänsteman hitta information om strandskyddsreglerna.

http://www.strandskyddsdelegationen.se/

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2015-06-22
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-08-19