Parker och torg

Södergårdsområdet

 

Södergårdsområdet i Markaryd blev till park år 2002 och var en stor investering. Det igenväxta dammområdet grävdes ur, slänter rensades, gångbroar kom på plats och belysning anlades. 

Strömsnäsparken

Våren 2010 invigdes en ny park i Strömsnäsbruk. Den finns mellan Folkets hus och Lagan och innehåller planteringar, gräsmattor, lekplats, bollplan och hundrastgård. Det finns också grillplatser som är tillgängliga för rörelsehindrade.

GTranslate

Sida skapad 2010-08-04
av Kerstin Andersson
Senast uppdaterad 2013-02-27