Översiktsplan 2010

Kommunens nuvarande översiktsplan ”Översiktsplan 2005” antogs av kommunfullmäktige år 2005. Kommunstyrelsen har fattat beslut om aktualisering av översiktsplanen. Målsättningen med översiktsplanearbetet har varit att förslag till översiktsplan skall föreläggas kommunfullmäktige hösten 2010.

Utställning av förslag till översiktsplan 2010 och dess miljökonsekvensbeskrivning kommer att ske under tiden 2010‑08‑16 – 2010-10-18 på följande platser:

Kommunhuset
Biblioteken i Markaryd, Strömsnäsbruk, Hinneryd och Traryd
Skeensgården i Vivljunga
Kommunens hemsida www.markaryd.se

Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot senast 2010-10-18 till adress:
ks@markaryd.se

eller

Markaryds kommun
Översiktsplan
Box 74
285 22 Markaryd

Plan och handlingar hittar du till höger på denna sida
 

GTranslate

Antagandehandling 2010-11-15

>> Översiktsplan 2010

>> Miljökonsekvensbedömning

Samrådsredogörelse

Redovisning av under samrådet inkomna synpunkter beträffande Översiktsplan 2010 och planens Miljökonsekvensbedömning samt kommunens kommentarer till dessa

>> Inkomna synpunkter

Sida skapad 2010-09-21
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2011-05-17