Miljötillsyn

Miljö- och byggenheten har tillsyn över tillståndspliktiga B-anläggningar och anmälningspliktiga verksamheter, så kallade C-anläggningar samt övriga mindre anläggningar som bedöms kunna påverka miljö eller hälsa negativt, U-anläggningar. Andra områden inom miljötillsynen som faller under Miljö- och byggnadskontorets ansvar är rådgivning och tillsyn över kemikaliehantering, allmänna avlopp, värmepumpar, ozonnedbrytande köldmediehantering, provtagningar, oljecisterner m m.

 

GTranslate

KontaktpersonMiljöinspektör
Åsa Lundin
0433-72061

Föräldraledig tom juni 2017

Miljörapporter
Miljöinspektioner
Förorenade områden
Oljeavskiljare
Lantbruk
Klagomål på verksamheterMiljöinspektör
Linnéa Turesson
0433-72061
Sida skapad 2010-01-29
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-06-08